Absolut Blank

O klientovi

Svet sa o vodke ABSOLUT dozvedel v roku 1979, kedy bola po prvýkrát predstavená v USA. No Absolut rent Bränvin, teda absolútne čistá vodka, sa vo Švédsku vyrábala už sto rokov predtým. Dnes je v predaji na 126 trhoch po celom svete a denne sa vyrobí viac ako 500 tisíc fliaš. ABSOLUT vodka je známa aj vďaka svojmu marketingu a netradičným kampaniam. Jednou z posledných je ABSOLUT BLANK. Značku na Slovensku zastrešuje agentúra Hello.

Zadanie

Vytvoriť FB app, na ktorej by sa mohli návštevníci dozvedieť viac o kampani ABSOLUT BLANK - plátno má tvar ABSOLUT fľaše a kreatívne sa na ňom vybláznia umelci z celého sveta, vrátane Slovenska. Návštevníci si môžu tieto umelecké fľaše stiahnuť ako pozadia pre svoje desktopy.   

Riešenia

Adaptácia vizuálu na lokálne pomery. Dodržiavanie FB pravidiel. Obsahová rôznorodosť od videa, cez textové bloky až po automatické zasielanie wallpaperov.

Technológie

Dizajn, FB