EKOway

O klientovi

Čo spraví banka, ambasáda, ministerstvo, ústav alebo iný komerčný subjekt, keď sa potrebuje nenávratne zbaviť dokumentov? Zavolá EKOway. Skartácia dokumentov, likvidácia archívov, výmaz dát z nosičov, správa registratúry sú len časťou portfólia tejto firmy. 

Zadanie

Redizajnovať existujúcu webstránku. Implementovať Drupal a čo nás najviac potešilo - natočiť produktové spoty.

Riešenia

Pripravili sme redizajn webstránky, tak aby s ňou bol klient spokojný. Do tvorivého procesu bolo začlenené aj testovanie dvoch návrhov medzi vybranými subjektami. Natočili sme krátke produktové spoty. 

Technológie

Dizajn, Drupal, Produktový spot