ESKILLS 2010, 2012

O klientovi

Veľký IT test národa, ktorého cieľom bolo zistiť úroveň základných IT vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku. Projekt je iniciatívou Európskej Komisie a IT Asociácie Slovenska.

Zadanie

Vytvoriť webovú stránku, na ktorej sa odprezentuje jej cieľ - otestovať IT znalosti národa. Súčasťou webstránky je aj zostavenie modulu samotného testovania a zapisovania výsledkov.

Riešenie

Vytvorili sme webstránku prezentujúcu projekt, partnerov projektu, súťaže a príbuzné podujatia. Na webstránke sa nachádzali IT testy, v ktorom užívatelia prechádzali tromi krokmi: registráciou, sebahodnotením a samotným IT testom na konci ktorého bolo vyhodnotenie.

Bežný návštevník mal okrem iného možnosť na homepage sledovať priemerný výsledok IT testu v rámci celého Slovenska. Do testu sa v roku 2010 zapojilo cca 43 029 respondentov s priemerným výsledkom 39 %. V roku 2012 bola účasť nižšia, zapojilo sa 35 110 respondentov ale s vyšším % úspešnosti - 57 %.

Technológie

CMS Drupal, dizajn, Custom Modules