SGI Slovak Governance Institute

O klientovi

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) je treťosektorová organizácia, ktorá okrem iných aktivít iniciovala aj projekt „Žiaci zo znevýhodneného prostredia v procese školskej reformy.“

Zadanie

V rámci tohto projektu vznikla požiadavka na vytvorenie komunitného portálu O ŠKOLE.sk pre učiteľov a ostatnú verejnosť zaujímajúcu sa o školskú reformu a miesto dieťaťa zo znevýhodneného prostredia v nej. Súčasťou projektu je aj druhý komunitný portál OTVORENA SKOLA.sk pre žiakov z multikultúrneho prostredia, na ktorej aktuálne pracujeme.

Riešenia

Pre klienta sme vytvorili obsahovo plno-editovateľný web s priestorom pre médiá (audio, video), diskusnými skupinami, priestorom pre poradenstvo, blogy užívateľov a so sekciou E-learning slúžiacou na internetové vzdelávanie.

Technológie

CMS Drupal, Dizajn