Slovak Atlantic Commision

 

O klientovi

Slovenská atlantická komisia je súčasťou slovenskej bezpečnostnej komunity a má ambíciu v spolupráci s politickými, vládnymi a mimovládnymi súčasťami tejto komunity vytvoriť novú kvalitu diskusie o aktuálnych výzvach bezpečnosti, úlohe, mieste, zodpovednosti a potenciáli Slovenska v euroatlantickom priestore.  

Zadanie

Vytvoriť portály Central European Policy Institute a Center for European Affairs. V krátkej dobe bude nasledovať aj portál samotnej komisie.

Riešenia

Vytvorili sme Drupal multisite inštaláciu, kde všetky stránky navzájom zdieľajú jeden "codebase", čo mimoriadne zjednoduší ich správu v budúcnosti. Prenášanie funkcionality medzi portálmi výrazne uľahčuje použitie Drupal Features. 

Technológie

CMS Drupal Multisite, Dizajn