Viva Musica Zbor

 

O klientovi

MK SR v spolupráci s MŠVVaŠ SR, NOC a agentúrou Viva Musica! pripravilo v školskom roku 2012/2013 pre žiakov základných škôl pilotný projekt s názvom Viva zbor! Zámerom projektu je vytvoriť hudobno-scénické dielo, pre veľký detský zbor zložený zo žiakov vybraných základných škôl, symfonického orchestra a sólistov (hercov), ktoré bude rozprávať príbeh na motívy starej slovanskej legendy o rytieroch zo Sitna. 

Zadanie

Podľa dodaného dizajnu sme mali naprogramovať štýlový animovaný web s použitím aktuálnych technológií, ktorý bez problémov pobeží aj na tabletoch.

Riešenia

Použili sme animačný framework Greensock, ktorý funguje na báze Java Scriptu. Pracovalo sa nám s ním skvelo, pretože v porovnaní s jQuery je asi tak 4x rýchlejší. 

Technológie

Drupal, Js, Html, Css